Lasifakta Oy ratkaisee rakennuslasiin liittyvät tekniset pulmat kaikilla keskeisillä osa-alueilla:

  • Energiatehokkuus
  • Paloturvallisuus
  • Henkilöturvallisuus
  • Ääneneristävyys
  • Lujuus
  • Henkilö- ja esinesuojaus

Esimerkkeinä: tuotekehitys, suunnittelu, reklamaatiotarkastukset, optimointilaskelmat, henkilökunnan koulutus ja asiakkaiden tuotteiden palotestit yhteistyössä viranomaisten kanssa.